Welkom op de site van de Staticespecialist, het adres met het complete assortiment Statice!
Random header image... Refresh for more!

Statice Assortiment in de Kwekerij

Hier een foto gallery van ons statice,  limonium assortiment in de kwekerij. Klik rechts in de gallery op de I voor een beschrijving van de cultivar.

Assortiment in de Kwekerij

Een gallerij van foto's hoe de verschillende soorten statice groeien op de kwekerij van Paasen.

Crystal Dark Blue, kwekerij van Paasen
Crystal Dark Blue, kwekerij van Paasen
White Starligt Wings, kwekerij van Paasen
White Starligt Wings, kwekerij van Paasen
Rosa Sun Birds, kwekerij van Paasen
Rosa Sun Birds, kwekerij van Paasen
New Happy Wings, kwekerij van Paasen
New Happy Wings, kwekerij van Paasen
Yellow Sun Birds, kwekerij van Paasen
Yellow Sun Birds, kwekerij van Paasen
Tags: , , , ,